Chrissy Vozab

Girls 10-11
Score
19/25
Champion Year
1992

Poughkeepsie, NY Elks Lodge #275