Chrissy Vozab

Girls 12-13
Score
19/25
Champion Year
1993

Poughkeepsie, NY Elks Lodge #275