Chrissy Vozab

Girls 08-09
Score
15/25
Champion Year
1990

Poughkeepsie, NY Elks Lodge #275